نویسنده = رضوی، سید مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر برکارآفرینی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 11-38

فتاح شریف زاده؛ سید مصطفی رضوی؛ شمس السادات زاهدی؛ رضا نجاری