نویسنده = صالحی صدقیانی، جمشید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد مشخصه‌های رفتاری

دوره 3، شماره 1، بهار 1389، صفحه 67-94

جمشید صالحی صدقیانی