نویسنده = بهروزآذر، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های فردی اثرگذار بر توسعه‌ی کارآفرینی اجتماعی در موسسه‌های خیریه‌ی استان تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 37-64

منوچهر انصاری؛ محمود احمد پور داریانی؛ زهرا بهروزآذر