نویسنده = حقیقی کفاش، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی اجتماعی در ایران از دیدگاه فعالان اجتماعی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 11-36

زهرا عمرانی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ نادر کفاش