نویسنده = امیری، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. شاخص‌های مدیریت راهبردی، راهبرد رقابتی و کارآفرینی شرکتی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 155-171

مجتبی امیری؛ محمد جواد نائیجی