نویسنده = حسین پور، ابوطالب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به کارآفرینی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 135-153

ابوطالب حسین پور؛ مسعود رضایی