نویسنده = عبدالله زاده، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای حمایتی توسعه‌ی کسب‌وکارهای کشاورزی (مطالعه موردی: استان گلستان)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 71-91

ابوالقاسم شریف زاده؛ ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبدالله زاده