نویسنده = اسلامی بید گلی، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
1. سرمایه‌ی اجتماعی کارآفرینان نوپا و تامین مالی غیررسمی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 49-70

روجا امینی نژاد؛ آرین قلی پور؛ غلامرضا اسلامی بید گلی