نویسنده = دیده ور، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگوی نهادی کردن کارآفرینی در بخش کشاورزی زیربخش گلخانه‌داری

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 7-27

حسن دانایی فرد؛ عادل آذر؛ فاطمه دیده ور