نویسنده = طیبی، سید کمیل
تعداد مقالات: 2
1. نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی

دوره 4، شماره 1، بهار 1390، صفحه 7-26

قنبر محمدی الیاسی؛ ندا رکنی؛ سید کمیل طیبی