نویسنده = جان‌نثاری، سیدامیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارآفرینی درون سازمانی در سازمان‌های دولتی مطالعه ی موردی در استان خوزستان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 169-372

جهانگیر فارسی؛ سیدامیر جان‌نثاری؛ محسن زمانی