نویسنده = علی‌میری، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. آموزش کارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایش‌ها و چالش‌ها

دوره 1، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 131-298

مصطفی علی‌میری