نویسنده = رحمتی، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اقتصادی زمینه‌های ایجاد کسب و کار در صنعت گل و گیاهان زینتی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 11-49

سید مهدی الوانی؛ محمد حسین رحمتی