تعداد مقالات: 465
201. بررسی و تبین نقش کارآفرینی در عملکرد مدیریت زنجیره‌ی سرد (موردکاوی: صنایع غذایی)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 89-108

حسن فارسیجانی؛ رضا فرضی‌پور صائن؛ سید محمدرضا ترابی پور


203. راهکارهای ساختاری توسعه کارآفرینی در ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 95-114

اسدالله کردنائیج؛ محمدرضا زالی؛ ماجد بهامین


205. رابطه‌ی بین سرمایه‌ی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 103-129

میر علی سید نقوی؛ مونا عبد اله پور


206. بررسی رابطه‌ی مهارت‌های کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: مدیران میانی شرکت ایران خودرو)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 103-130

جمال عبدالملکی؛ مجید یوسفی افراشته؛ مهرداد پیرمحمدی؛ مهدی سبک‌رو؛ ـ نوشیروان محمدی


208. بررسی تاثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 105-124

سعید کریمی؛ ‌هارم بیمنز؛ محمد چیذری؛ مارتین مولدر


209. بررسی میزان پاسخ‌گویی اهداف برنامه‌ی درسی دانشگاه‌ها به رفتار کارآفرینی "توجه" (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و آزاد اصفهان)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 109-138

محمدجواد لیاقت‌دار؛ احمدعلی فروغی ابری؛ محمدرضا عابدی؛ فرزانه واصفیان


210. بررسی سلسله‌مراتب نظام ارزشی کارآفرینان (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 113-137

رضوان قمبرعلی؛ کیومرث زرافشانی؛ امیرحسین علی‌بیگی


211. شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت قطارهای مسافری رجا

دوره 3، شماره 1، بهار 1389، صفحه 117-140

اسد الله کرد نائیج؛ محمد رضا زالی؛ سارا شرکاء


213. آموزش کارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایش‌ها و چالش‌ها

دوره 1، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 131-298

مصطفی علی‌میری


214. مفهوم‌پردازی "کنش کارآفرینانه"

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 241-260

ابوالقاسم عربیون؛ علی مبینی دهکردی؛ نیلوفر سلاجقه


216. شناسایی مؤلفه‌های مفهومی اخلاق کسب‌وکار در کشاورزی: تحلیل خوشه‌ای برداشت‌ها

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 253-271

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ محمد شریف شریف‌زاده؛ ابوالقاسم عربیون


217. ارائه الگوی تعیین و استقرار اثربخش استعداد کارآفرینانه با رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 259-278

مریم راشکی؛ حبیب ا... سالارزهی؛ امین رضا کمالیان؛ میرعلی سیدنقوی؛ زهرا وظیفه


220. تدوین و کاربست چارچوبی برای ارزیابی زیست بوم کسب‌وکارهای نوپای مبتنی بر فاوا در استان ایلام

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 401-420

همایون مرادنژادی؛ محمدشریف شریف زاده؛ مرجان واحدی؛ حسین مهدی زاده


224. طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای فرهنگی- هنری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 473-491

محمدتقی طغرایی؛ مهران رضوانی؛ محمدحسن مبارکی


225. موانع نهادی سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران: مطالعه‌ای برای واکاوی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک فناور

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 477-496

محمود متوسلی؛ سعید شجاعی؛ هستی چیت سازان؛ قنبر محمدی الیاسی