تعداد مقالات: 465
151. شناسایی میزان تأثیر جو سازمانی بر نوآوری (مطالعه موردی: بانک ملت)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 67-86

رضا محمدکاظمی؛ سعید جعفری مقدم؛ سارا سهیلی


153. تاثیر نگرش کارآفرینانه بر عملکرد مدیران ورزشی (مورد مطالعه: فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران)

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 67-85

رضا محمدکاظمی؛ غلامحسین حسینی‌نیا؛ سعید رمضان زرندی


155. شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای حمایتی توسعه‌ی کسب‌وکارهای کشاورزی (مطالعه موردی: استان گلستان)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 71-91

ابوالقاسم شریف زاده؛ ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبدالله زاده


157. شناسایی ابعاد رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی پوشاک با مالکیت کارآفرینان زن

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 75-93

کامبیر طالبی؛ طیبه عبدلی محمدآبادی


159. برون‌سپاری‌‌ در کسب و کارهای کوچک و متوسط

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 81-107

کامبیز طالبی؛ محمدرضا زالی؛ بنفشه پیرویان


160. محدودیت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوظهور

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 81-102

مجتبی امیری؛ محمدرضا زالی؛ مهدی مجد


161. تبیین مؤلفه‌های توسعه کسب‌‌وکارهای کشاورزی در استان گلستان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 85-112

ابوالقاسم شریف‌زاده؛ محمدرضا محبوبی؛ ابوالقاسم عربیون


162. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت آموزش الکترونیکی کارآفرینی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 85-104

وجیهه باقرصاد؛ مهدی علیزاده؛ سعیده سعید بنادکی


167. طراحی مدل کسب و کار با رویکرد لارج

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 221-239

ابوالفضل صادقی؛ سعید صفری؛ رضا عباسی


168. تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری کسب وکارهای کوچک ورزشی استان تهران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 231-245

محمد مهدی طوطی فر طهران پور؛ بابک ضیاء


169. تبیین جایگاه گرایش کارآفرینانه سازمانی در تحقق مزیت های رقابتی؛ مطالعه موردی: صنعت بانکداری ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 233-252

سید علی حیدری؛ اسدا... کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ محمدرضا زالی


170. شناسایی نقش مرشد در راه اندازی کسب و کارهای جدید در شتابدهنده ها.

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 241-257

افسانه باقری؛ فاطمه پاک؛ زهرا آراستی


171. تأثیر سرمایه‌های فکری سازمان بر فرایند کارآفرینی فناورانه در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 257-276

حسین دهقان؛ جهانشاه چرختاب مقدم؛ عامر دهقان


172. فرآیند مدیریت دانش بومی کسب‌وکارهای مردم محور صنایع‌دستی: موردکاوی عبا و گلیم‌بافی محله محمدیه نائین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 261-280

سوده بیات؛ حمید ضرغام بروجنی؛ حمزه خواستار؛ محمدتقی تقوی فرد