تعداد مقالات: 465
127. شناسایی چالش‌های ورودی مراکز خدمات توسعة کسب‌وکار ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 241-259

ژیلا ترابی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ غلامرضا سلیمانی؛ رضا زعفریان


132. رابطه رهبری تحول گرا و هویت سازمانی با کارآفرینی سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 433-452

محمد حسنی؛ رقیه بهادری؛ مهدی کاظم‌زاده بیطالی


133. ترسیم نقشه‌ی دانش نوآوری ایران براساس مقالات علمی و پژوهشی و پایان‌نامه‌های فارسی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 437-456

نسا رضایی؛ مرتضی اکبری؛ حمید پاداش


135. تحلیل سیر تکاملی پژوهش‌های جهانی کارآفرینی با فنون علم‌سنجی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 575-594

روزبه حبیبی؛ رضا مختارپور؛ علی اکبر خاصه


136. شناسایی و تحلیل راهبرد های کارآفرینانه در صنایع غذایی منتخب

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 611-629

کیهان اسدی سی سخت؛ کامبیز طالبی؛ سید رسول حسینی


138. شناسایی مختصات تفکر استراتژیک کارآفرینانه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 633-652

کامبیز طالبی؛ سید مجتبی سجادی؛ پریسا رسولیان


139. تحلیلِ محتوای وضع موجودِ روش‌شناسی پژوهش‌های منتشرشده در مجله‌های برتر حوزه‌ی فرصت‌های کارآفرینانه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 641-660

جمال صوفیه؛ غلامحسین حسینی نیا؛ علی مبینی دهکردی


140. ارائة الگوی توسعة پایدار خوشه‌های کسب و کار در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-59

میثم ظهوریان؛ فریبرز رحیم نیا


141. بررسی تطبیقی انگیزه پیشرفت در کارآفرینان با غیرکارآفرینان در صنایع شهر تهران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 57-72

محمود داریانی؛ مریم صاحی؛ زهره خسروی


148. الگوی کارآفرینی اجتماعی در سامان‌دهی کودکان خیابانی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 65-84

مهری اسدی؛ سیدمصطفی رضوی؛ مقصود فراستخواه


149. شناسایی الگوی کارآفرینی رسانه‌ای برای کسب‌وکارهای رسانه‌های دیجیتال کشور

دوره 5، شماره 1، بهار 1391، صفحه 65-83

عباس نیک‌نژاد؛ سیدمحمد مقیمی؛ طاهر روشندل اربطانی


150. بررسی تأثیر حیات بنگاه‌های جدیدالورود کوچک و متوسط در تغییرات اشتغال: تجاربی از صنعت نساجی ایران طی دوره 84- 1375

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 67-86

محمدعلی فیض‌پور؛ سعید سعیدا اردکانی؛ هانیه پوش دوزباشی