تعداد مقالات: 465
101. به سوی نظریه رهبری وضعی کارآفرینانه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 45-66

محمدرضا زالی


102. تأثیر اقدامات مدیریت راهبردی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سرمایه‌گذاری مهدتابان)

دوره 5، شماره 1، بهار 1391، صفحه 45-64

محمدوزین کریمیان؛ حسن خلیلی؛ سعید صفری؛ داوود عابد آملی


105. تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه‌ی سازمان (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی زامیاد)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 47-66

علی¬ مبینی¬دهکردی؛ آرش رضازاده؛ عامر دهقان نجم‌آبادی؛ منصور دهقان نجم‌آبادی


106. بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه با صفات اخلاقی اسلامی (مطالعه موردی: دانشجویان مراکز آموزش عالی استان قم)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 47-66

حسین خنیفر؛ سیدمجتبی حسینی‌فرد؛ محمدجواد دهقان اشکذری؛ اسماعیل چزانی شراهی


108. بررسی تأثیر جو کارآفرینی سازمانی بر نوآوری (مورد مطالعه: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 47-66

مجتبی ناهید؛ محمدرضا زالی؛ مجید حسین زاده؛ فیروزه ساجدنیا


109. سرمایه‌ی اجتماعی کارآفرینان نوپا و تامین مالی غیررسمی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 49-70

روجا امینی نژاد؛ آرین قلی پور؛ غلامرضا اسلامی بید گلی


112. بررسی رابطه‌ی بین ساختار و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک‌های خصوصی سطح شهر تهران)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 55-80

جهانگیر یدالهی فارسی؛ امید عزیزی زیارت؛ حمزه خواستار


113. عوامل کلیدی اثرگذار بر موفقیت کسب¬وکارهای خانوادگی اولویت¬بندی با روش تحلیل شبکه¬ای

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 55-74

عبدالله ایراندوست؛ محسن قوامی پور؛ روح¬اله ابراهیم نژاد؛ داوود حسین پور


115. بررسی ارایه‌ی برنامه‌ی درسی آموزش کارآفرینی در رشته‌ی‌ علوم تربیتی

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 61-80

جهانگیر یدالهی فارسی؛ رضا میرعرب رضی


116. شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های تعیین‌کننده‌ی کارآفرینی کسب‌وکارها

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 65-97

ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبد الله زاده؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ احمد محسنی


118. بررسی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد مشخصه‌های رفتاری

دوره 3، شماره 1، بهار 1389، صفحه 67-94

جمشید صالحی صدقیانی


119. شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم به خروج سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 67-83

نرگس ایمانی‌‌پور؛ مهدی کنعانی


120. بررسی دلایل گرایش به کارآفرینی دانشجویان علمی-کاربردی کشاورزی (مطالعه‌ی موردی: استان کرمانشاه)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 73-99

شهرزاد بارانی؛ زهرا اطهری؛ کیومرث زرافشانی


122. شناسایی و اولویت‌بندی زمینه‌های توسعه کسب‌وکارهای سبز در استان گلستان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 201-219

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رهبری


123. تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانک‌ها با متغیر میانجی بازارگرایی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 211-229

سید محمد رضا حسینی مقدم؛ سید رضا حجازی


124. فرایند خلق و کشف فرصت کارآفرینانه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 215-231

محسن رضایی میرقائد


125. طراحی الگوی برندسازی شهری برای توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: شهرستان گرمی)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 221-240

نادر بهاری؛ هاشم آقازاده؛ طاهر روشندل اربطانی؛ شهرام صدقی