تعداد مقالات: 465
326. شناسایی عوامل موثر بر صادرات کالاهای فنآورمحور با رویکرد کارآفرینی و بازارمحوری

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 139-158

مریم آقاموسی طهرانی؛ احمد سرداری؛ عبدالحسین کرمپور


327. بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی درونی و بیرونی بر نوآوری‌های بنیادی با در نظر گرفتن نقش میانجی کسب دانش

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 141-159

اسماعیل شاه طهماسبی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ سید سعید قوام شهیدی


329. فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه کسب‌وکارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کارآفرینی

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 141-160

راحیل کردحیدری؛ فرشته منصوری مؤید؛ سید حمید خدادادحسینی


331. بررسی تاثیر عوامل فردی و محیطی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه کردستان

دوره 5، شماره 1، بهار 1391، صفحه 145-163

فریدون احمدی؛ رضا شافعی؛ فرانک مفاخری‌نیا


332. اثر کارآفرینی و توسعه‌ی بنگاه‏های کوچک و متوسط بر اشتغال: تجربه‌ی چند کشور منتخب در حال توسعه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 145-164

فریبا السادات عقیلی؛ سیدکمیل طیبی؛ زهرا زمانی؛ نسرین ابراهیمی


333. ارزیابی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان؛ بازاندیشی در مأموریت‌های برنامه‌ی درسی آموزش عالی

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 145-164

محمد امینی؛ محمدرضا تمنایی‌فر؛ صدیقه غلامی علوی


335. ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد مراکز رشد فناوری منتخب در ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 149-165

حسنعلی آقاجانی؛ عاطفه طالب نژاد


337. شاخص‌های مدیریت راهبردی، راهبرد رقابتی و کارآفرینی شرکتی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 155-171

مجتبی امیری؛ محمد جواد نائیجی


340. کارآفرینی خانگی: انگیزه‌ها و نقش عوامل جمعیت‌شناختی بر آن

دوره 3، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 181-203

حسین خنیفر؛ هادی احمدی آرزم؛ محسن زمانی فر


341. بهبود نظام توزیع در شبکه‌ی نمایش خانگی با رویکرد XTRIZ

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 185-203

مهران رضوانی؛ لیلا فنایی مرحمت


342. الگوی بین‌المللی سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی(مورد مطالعه: دانشگاه های برتر ایران)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 301-320

بابک ضیاء؛ مهران رضوانی؛ محمد حسن مبارکی؛ مهدی تاج پور


343. تحلیل سازوکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط قزوین)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 305-326

آصف کریمی؛ بهزاد بانکی پور؛ محمود احمدپور داریانی


345. اولویت بندی پیشران های عوامل اثرگذار در راستای توسعه شرکت های دانش بنیان در استان کرمان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 319-338

سمیه منصوری؛ زهرا وظیفه؛ حلیمه یوسفی طبس


347. تحلیل ابعاد بنگاه‌های مادرزاد بین‌المللی (بمب) حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 341-360

داود فیض؛ علی اکبر جلالی؛ عظیم زارعی؛ احسان سوری


349. بررسی تأثیر مؤلفه‌های زمینه‌ای بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان کشور، با تأکید بر قومیت دانشجویان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 509-528

اسداله کردنائیج؛ اسماعیل شاه‌طهماسبی؛ محمد کریمی