تعداد مقالات: 465
229. تأثیر سرمایة فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت‌های خدمات کشاورزی استان زنجان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 653-673

روح الله رضائی؛ فاطمه مغانلو


231. ارایه الگوی آموزش مهارت محور جهت توسعه کارآفرینی رسانه ای

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 681-700

سیدمحمد مقیمی؛ حسین خنیفر؛ محمدمهدی اردی بهشت؛ سیدمهدی شریفی


233. تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1390، صفحه 87-106

سید مصطفی شریف؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ حمید رحیمی؛ ناهید نادری


234. تأثیر ذهنیت فلسفی بر گرایش‌های کارآفرینی مورد مطالعه: مدیران کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 95-112

حجت الله مرادی پردنجانی؛ ستار صادقی؛ پریوش جعفری


235. شناسایی فرصت‌های کسب وکار (کارآفرینانه) در صنعت ورزش با رویکرد فناوری اطلاعات

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 95-112

رضا محمدکاظمی؛ رضا زعفریان؛ عباس خدایاری؛ سید مهران جوادی‌نیا


236. بررسی تاثیر آموزش‌های رسمی کارآفرینی بر شکل‌گیری قصد کارآفرینانه

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 99-117

بابک ضیاء؛ مجید وقارموسوی


237. عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-120

علی داوری؛ لیلا سفیدبری؛ وجیه باقرصاد


238. ارائه الگوی آموزشی توسعه توانمندی‌های کارآفرینانه در دانش-آموزان با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیتی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-120

کاظم عسکری فر؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی


239. سازماندهی کسب و کار جدید: چه فعالیت‎های پیش‎سازمان را ایجاد می‎کنند؟

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 101-120

کامبیز طالبی؛ سیدهادی فرحزادی؛ سیدرضا حجازی؛ سید مجتبی سجادی


240. مطالعه‌ی موانع کارآفرینی در ورزش کشور

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 105-124

جهانگیر یدالهی فارسی؛ ناصر غلامی؛ مهرزاد حمیدی؛ علی کنعانی


242. بررسی موانع توسعه‌ی کارآفرینی نانوفناورانه

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 105-124

روح‌اله رضایی؛ شادعلی توحیدلو؛ ابوالقاسم عربیون


245. رابطه‌ی بین ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌های فردی و سبک رهبری با عملکرد کسب‌وکار کارآفرینان ورزشی استان تهران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 107-124

علی اصغر درودیان؛ سیدامیر احمد مظفری؛ فریدون تندنویس؛ انوشیروان کاظم‌نژاد لیلی


248. بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 115-133

سوسن قناتی؛ اسد اله کرد نائیج؛ حمید رضا یزدانی


249. تأثیر عوامل آموزشی و نهادی بر کارآفرینی زنان روستایی (مورد مطالعه: استان همدان)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 115-134

احمد یعقوبی فرانی؛ عطیه سلیمانی؛ رضا موحدی؛ فرزاد ا سکندری


250. بررسی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در حوزه‌ی فناوری اطلاعات

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 123-158

رحمت‌ا... قلی‌پور؛ حسنعلی آقاجانی؛ محمدعلی کرامتی کریمی