دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مروری سیستماتیک بر مطالعات رشد کسب‌وکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.22059/jed.2022.346044.654009

پریسا رسولیان؛ کامبیز طالبی؛ مجتبی امیری


چالش های پیش روی توسعه مدل های کسب و کار فین تک؛ مرور سیستماتیک ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22059/jed.2023.340654.653923

ندا رمزباری؛ علیرضا فضل زاده؛ سجاد نقدی


طراحی ارزش پیشنهادی در مدل کسب‏ و‏کار مدارس هوانوردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/jed.2023.353387.654117

رضا محمدکاظمی؛ سید مجتبی سجادی؛ محمدجواد منوچهرطیبی


تصمیم‌گیری کارآفرینان در انتخاب صنعت: نقش شهود، احساس و منطق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22059/jed.2023.345615.654002

سیدیعقوب حسینی؛ زعیمه نعمت الهی؛ ملیکا فلاح زاده


ازدواج و تشکیل خانواده؛ استعاره‌ای برای فهم کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.22059/jed.2023.354376.654130

محمدمهدی مهتدی؛ محمدمحسن مهتدی


طراحی مدلی از بازیگران اکوسیستم نوآوری جهت ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

10.22059/jed.2023.351382.654096

هادی قزوینی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ مهدی دهقانی سلطانی


مدل سنجش نوآوری اجتماعی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/jed.2023.352601.654108

ایمان مستشارنظامی؛ محسن نظری؛ منوچهر انصاری


شناسایی عوامل شکل گیری تمایل فرد به پیگیری ایده‌های کارآفرینانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.22059/jed.2023.356467.654157

وجیهه وفایی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ محمود احمدپور داریانی؛ سید مجتبی سجادی


شناسایی مکانیزم های سازمانی استخدام و کارمندیابی کارآفرینانه، مشوق رفتار کارآفرینانه سازمانی (صنایع منتخب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

10.22059/jed.2023.347249.654026

مجتبی ناهید؛ کمال سخدری؛ علی داوری


طراحی مدل تامین مالی خرد در پایداری کسب و کارهای نوپای کارآفرینانه در ایران (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22059/jed.2023.353785.654125

رضا محمدکاظمی؛ حسین صادقی؛ سیمین حیدری قشلاقی


ارائه چارچوب خدمات توسعه کسب‌وکار (BDS) شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22059/jed.2023.355355.654142

محمد خادمی کله لو؛ سید محمد صاحبکار خراسانی؛ میلاد پور زارع


بازنمایی و تبیین نقشه دانش دیدگاه منبع محور از منظر فرصت‌های کارآفرینانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22059/jed.2023.356640.654161

مهدی جعفرزاده


طراحی مدل یکپارچه عوامل شکست کسب‌وکار نوآفرین و ارائه استراتژی های کارآفرینانه اجتناب از شکست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22059/jed.2023.354488.654132

مجید ملک محمدی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ کامبیز حیدرزاده


پیچیدگی اقتصادی و کارآفرینی: شواهدی از کشورهای منطقه MENA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22059/jed.2023.352982.654113

فاطمه قلیچ لی؛ محسن محمدی خیاره؛ مسعود خیراندیش