دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تخریب و بازآفرینی خلاق صنایع با رویکرد کارآفرینی: موردپژوهی الوپیک و همپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22059/jed.2021.327622.653722

محسن نظری؛ ابوعلی ودادهیر؛ حمیدرضا عزتی


2. اولویت‌بندی شاخص‌های دیده‌بان جهانی کارآفرینی براساس فرآیند تحلیل شبکه و تحلیل روند کارآفرینی ایران در دوره تغییرات پارادایمی (2014-2019)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22059/jed.2021.315840.653548

علی اوتارخانی؛ سهند طارانی؛ سپهر طارانی


3. طراحی مدل مدرسه کارآفرین مبتنی برتوسعه شایستگی کارآفرینانه در مقطع متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22059/jed.2022.332859.653806

نرگس غفرانی؛ سید رسول حسینی؛ مرتضی موسی خانی


4. تاثیر نگرش سرمایه‌گذار بر قصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کارآفرینی: نقش تعدیل‌گر نوع زبان، تجربه و جنسیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22059/jed.2022.330475.653766

امیر امامی؛ فائزه شیبانی؛ حمزه خواستار


5. طراحـی مدل هوشمندی فناوری در کسب و کارهای فناورانه با رویکرد خلق مشترک ارزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22059/jed.2022.332038.653792

محمدصادق موحدی فر؛ مریم تقوایی یزدی؛ محمد صالحی


6. تأثیر رهبری تحول‌گرا بر آوای سازمانی و کارآفرینی استراتژیک اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج‌فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22059/jed.2022.332077.653794

مجید حیدری؛ ابراهیم رجب پور؛ حیدر احمدی


7. ارائه مدل ویژگی‌ شخصیتی و انگیزه کارآفرینی بر قصد راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی: نقش میانجی آگاهی از کارآفرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22059/jed.2022.332949.653808

زهرا امینی روشن؛ جواد غلامیان؛ احمد محمودی؛ بهادر عزیزی


8. طراحی الگوی شکل‌گیری گرایش کارآفرینانه بین‌الملل (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای منتخب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22059/jed.2022.333430.653814

ندا ندا؛ بابک ضیاء؛ سید مجتبی سجادی


9. تبیین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان هنری بر مبنای رویکرد شومپیتر به ناولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22059/jed.2022.334473.653829

وجیهه سراج؛ محسن مطیعی