موضوعات = تصمیم گیری کارآفرینانه
تصمیم‌گیری کارآفرینان در انتخاب صنعت: نقش شهود، احساس و منطق

دوره 16، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 21-33

10.22059/jed.2023.345615.654002

سیدیعقوب حسینی؛ زعیمه نعمت الهی؛ ملیکا فلاح زاده


واکاوی سوگیری اعتماد به ‌نفس بیش‌ازاندازه در رفتار بازاریابی کارآفرینانه

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 695-712

10.22059/jed.2018.66381

پوریا نوری؛ نرگس ایمانی پور؛ کامبیز طالبی؛ محمد رضا زالی


عوامل خروج کارآفرینان: تلفیق نگاه فردی-محیطی

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 497-516

10.22059/jed.2018.138560.651674

محمد سعید محقق نیشابوری؛ کامببز طالبی؛ سید مجتبی سجادی