موضوعات = سیاستگذاری و توسعه کارآفرینی
تعداد مقالات: 7
2. تأثیر سیاست‌های کارآفرینی و محیط کسب‌وکار بر توسعۀ کارآفرینی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 321-339

10.22059/jed.2018.250927.652467

علی داوری؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ راحله افراسیابی؛ الهه داوری


3. مولفه های تحقق حکمرانی کارآفرینانه شهری

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 535-553

10.22059/jed.2018.247862.652434

مجتبی بابایی هزه جان؛ علی پیران نژاد؛ بهمن خداپناه؛ جواد صادقی


5. شناسایی و اولویت‌بندی خط‌مشی‌های توسعه کارآفرینی بخش تعاون

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 21-39

10.22059/jed.2017.62289

عبدالمجید ایمانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ مسلم مبارکی


6. ارتقای عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی: شناسایی عوامل اثرگذار در سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 199-217

10.22059/jed.2016.60457

سیده صدیقه جلال پور؛ کامبیز طالبی؛ سید جمال الدین طبیبی


7. بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر روی توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 357-376

10.22059/jed.2016.60059

یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ کبری میر علی اشرفی