موضوعات = سیاستگذاری و توسعه کارآفرینی
تأثیر سیاست‌های کارآفرینی و محیط کسب‌وکار بر توسعۀ کارآفرینی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 321-339

10.22059/jed.2018.250927.652467

علی داوری؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ راحله افراسیابی؛ الهه داوری


مولفه های تحقق حکمرانی کارآفرینانه شهری

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 535-553

10.22059/jed.2018.247862.652434

مجتبی بابایی هزه جان؛ علی پیران نژاد؛ بهمن خداپناه؛ جواد صادقی


شناسایی و اولویت‌بندی خط‌مشی‌های توسعه کارآفرینی بخش تعاون

دوره 10، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 21-39

10.22059/jed.2017.62289

عبدالمجید ایمانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ مسلم مبارکی


ارتقای عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی: شناسایی عوامل اثرگذار در سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 199-217

10.22059/jed.2016.60457

سیده صدیقه جلال پور؛ کامبیز طالبی؛ سید جمال الدین طبیبی


بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر روی توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 357-376

10.22059/jed.2016.60059

یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ کبری میر علی اشرفی