موضوعات = انواع سرمایه ها در کارآفرینی (اجتماعی، فکری، انسانی و...)
تعداد مقالات: 4
1. فرآیند مدیریت دانش بومی کسب‌وکارهای مردم محور صنایع‌دستی: موردکاوی عبا و گلیم‌بافی محله محمدیه نائین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 261-280

10.22059/jed.2018.261160.652648

سوده بیات؛ حمید ضرغام بروجنی؛ حمزه خواستار؛ محمدتقی تقوی فرد


3. ارائه الگوی تعیین و استقرار اثربخش استعداد کارآفرینانه با رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 259-278

10.22059/jed.2017.232569.652198

مریم راشکی؛ حبیب ا... سالارزهی؛ امین رضا کمالیان؛ میرعلی سیدنقوی؛ زهرا وظیفه