موضوعات = انواع سرمایه ها در کارآفرینی (اجتماعی، فکری، انسانی و...)
تعداد مقالات: 4
1. فرآیند مدیریت دانش بومی کسب‌وکارهای مردم محور صنایع‌دستی: موردکاوی عبا و گلیم‌بافی محله محمدیه نائین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 261-280

سوده بیات؛ حمید ضرغام بروجنی؛ حمزه خواستار؛ محمدتقی تقوی فرد


3. ارائه الگوی تعیین و استقرار اثربخش استعداد کارآفرینانه با رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 259-278

مریم راشکی؛ حبیب ا... سالارزهی؛ امین رضا کمالیان؛ میرعلی سیدنقوی؛ زهرا وظیفه


4. تأثیر سرمایه‌های فکری سازمان بر فرایند کارآفرینی فناورانه در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 257-276

حسین دهقان؛ جهانشاه چرختاب مقدم؛ عامر دهقان