موضوعات = قابلیت/شخصیت/ شایستگی/مهارت کارآفرینان
تعداد مقالات: 7
2. شناسایی محورهای توسعه قابلیت متقاعد سازی در کارآفرینان کارکشته

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 675-694

10.22059/jed.2018.66380

فاطمه داداشی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده


3. طراحی برنامه مرشدی در کسب و کار: انتخاب متربی شایسته

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 279-298

10.22059/jed.2017.229828.652167

محمد عزیزی؛ عاطفه آقایی پور


5. شناسایی ویژگی‌های مربوط‌به اشتیاق به کار رهبران کارآفرین

دوره 10، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 121-140

10.22059/jed.2017.62287

محمد رضا زالی؛ کبری گودرزی


6. هنجاریابی آزمون خودارزیابی مهارت های غیرشناختی مرتبط با قصد و موفقیت کارآفرینانه در بین کودکان 12-11 ساله شهر اهواز

دوره 9، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 653-669

10.22059/jed.2017.61554

مریم عزیزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ سیروس عالیپور


7. شایستگی‌های کلیدی مربیان کسب‌و‌کار

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 317-336

10.22059/jed.2016.60454

محمد عزیزی؛ علی گودرزی