موضوعات = راهبرد و کارآفرینی
تعداد مقالات: 7
1. واکاوی استراتژی‌های بازگشت در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فناورانه

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-19

10.22059/jed.2018.252895.652502

نرگس ایمانی پور؛ علیرضا جهاندیده؛ علی داوری


5. شناسایی مختصات تفکر استراتژیک کارآفرینانه

دوره 9، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 633-652

10.22059/jed.2017.61552

کامبیز طالبی؛ سید مجتبی سجادی؛ پریسا رسولیان