موضوعات = بین المللی شده کسب و کارها
طراحی الگوی سرعت بین‌المللی سازی کسب‌وکار‌های مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته (موردمطالعه: صنعت دارو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22059/jed.2022.337252.653871

سعیده حنفی؛ علی رضائیان؛ بابک ضیاء؛ نصرت الله شادنوش


تأثیر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بین‎المللی در کشورهای در حال توسعه

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 339-358

10.22059/jed.2017.217815.652005

محمد علی مرادی؛ کمال سخدری؛ شیما صنیعی