موضوعات = رفتار کارآفرینانه
استراتژی برای تغییر باورهای ایده پردازی کارآفرینان؛ یک مرور نظام مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.22059/jed.2023.365581.654269

تهمینه احسانی فر؛ قنبر محمدی الیاسی؛ الهه حجازی؛ احسان چیت ساز


کردمان‌شناسیِ هرمنوتیکی و واکاوی کنشِ کارآفرینانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22059/jed.2024.364827.654265

علی رستمیان؛ محمود متوسلی


مفهوم پردازی مدل موفقیت کارآفرینان هیبرید در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22059/jed.2024.356514.654159

میثم خدادوستی؛ یوسف محمدی فر؛ نادر نادری


تحلیل مضمون ساز و کار محور ادبیات وجه مخرب کارآفرینی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 223-241

10.22059/jed.2022.324062.653673

حمید پاداش؛ جهانگیر ید اللهی؛ فرهاد فیضی


مفهوم‌پردازی "کنش کارآفرینانه"

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 241-260

10.22059/jed.2019.270544.652814

ابوالقاسم عربیون؛ علی مبینی دهکردی؛ نیلوفر سلاجقه