موضوعات = رفتار کارآفرینانه
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم‌پردازی "کنش کارآفرینانه"

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 241-260

ابوالقاسم عربیون؛ علی مبینی دهکردی؛ نیلوفر سلاجقه