موضوعات = اخلاق در کسب و کار
تعداد مقالات: 2
1. سنخ شناسی التزام رهبران کارآفرین به اخلاق کسب و کار

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 401-420

10.22059/jed.2019.266521.652738

مهرداد آقامحمدی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ سعید نظری توکلی؛ محمود احمدپور داریانی


2. تحلیل جایگاه مفهوم برکت در کسب‌وکار

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 121-139

10.22059/jed.2018.220332.652041

مهدی علیزاده؛ سید رضا حجازی؛ رامین کاشف آذر