موضوعات = بازار و بازاریابی در کارآفرینی
شناسایی قابلیت‌های بازاریابی در چرخه عمر کسب و کارهای نوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22059/jed.2024.370261.654313

زهرا کاظمی؛ کاظم عسکری فر؛ ابوالقاسم ابراهیمی


واکاوی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در جذب سرمایه از فرشتگان کسب‌وکار

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 621-640

10.22059/jed.2019.264415.652699

عبدالله احمدی کافشانی؛ مهران رضوانی؛ هستی چیت سازان؛ رضا محمدکاظمی


طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای فرهنگی- هنری

دوره 9، شماره 3، آذر 1395، صفحه 473-491

10.22059/jed.2016.60924

محمدتقی طغرایی؛ مهران رضوانی؛ محمدحسن مبارکی