موضوعات = کارآفرینی سازمانی
تعداد مقالات: 3
1. رابطه رهبری تحول گرا و هویت سازمانی با کارآفرینی سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 433-452

محمد حسنی؛ رقیه بهادری؛ مهدی کاظم‌زاده بیطالی


3. بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 377-395

علی نصر اصفهانی؛ رضا انصاری؛ ریحانه مولایی خوراسگانی