کلیدواژه‌ها = فرهنگ کارآفرینی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی کارآفرینی روستایی : یک پژوهش کیفی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 749-768

حسن شهرکی؛ رضا موحدی؛ احمد یعقوبی فرانی


2. توسعه¬ی فرهنگ کارآفرینی در مطبوعات ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 135-154

حبیب بابایی؛ هاشم آقازاده؛ مهدی محسنیان راد