کلیدواژه‌ها = کارآفرینی فناورانه
تعداد مقالات: 4
2. شاپرک به‌مثابة کارآفرینی فناورانه در سازمان‌های بزرگ عمومی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 393-411

10.22059/jed.2015.57643

علی رضائیان؛ حسن دانایی فرد؛ کمال سخدری؛ مهدی وحدت کار


4. بررسی موانع توسعه‌ی کارآفرینی نانوفناورانه

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 105-124

10.22059/jed.2013.36252

روح‌اله رضایی؛ شادعلی توحیدلو؛ ابوالقاسم عربیون