کلیدواژه‌ها = کارآفرینی فناورانه
تعداد مقالات: 4
1. عناصر کلیدی موثر بر توسعه کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری در ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 749-766

قاسم رمضانپور نرگسی؛ سمیه رمضانپور نرگسی؛ علی غفاری


2. شاپرک به‌مثابة کارآفرینی فناورانه در سازمان‌های بزرگ عمومی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 393-411

علی رضائیان؛ حسن دانایی فرد؛ کمال سخدری؛ مهدی وحدت کار


4. بررسی موانع توسعه‌ی کارآفرینی نانوفناورانه

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 105-124

روح‌اله رضایی؛ شادعلی توحیدلو؛ ابوالقاسم عربیون