کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی فرصت‌های کسب وکار (کارآفرینانه) در صنعت ورزش با رویکرد فناوری اطلاعات

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 95-112

رضا محمدکاظمی؛ رضا زعفریان؛ عباس خدایاری؛ سید مهران جوادی‌نیا


3. بررسی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در حوزه‌ی فناوری اطلاعات

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 123-158

رحمت‌ا... قلی‌پور؛ حسنعلی آقاجانی؛ محمدعلی کرامتی کریمی