کلیدواژه‌ها = نظریه داده‌بنیاد
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی پدیدۀ آفلوانزا و ذهنیت کارآفرینی گریزی در میان فرزندان کارآفرینان (با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 581-600

علیرضا شیروانی جوزانی؛ علیرضا شیروانی جوزانی؛ زهرا علیپور درویش؛ سیده فاطمه مقیمی


2. واکاوی نقش مزیت‌های منطقه‌ای در ایجاد کسب‌وکارهای جدید

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 601-619

محمود احمدپور داریانی؛ محمدرضا دهقانی اشکذری؛ نرگس ایمانی پور؛ بابک ضیاء