کلیدواژه‌ها = گرایش کارآفرینانه
تعداد مقالات: 11
6. تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانک‌ها با متغیر میانجی بازارگرایی

دوره 7، شماره 2، تیر 1393، صفحه 211-229

10.22059/jed.2014.52059

سید محمد رضا حسینی مقدم؛ سید رضا حجازی


7. تبیین رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با میانجی تبادلات اجتماعی از منظر عدالت سازمانی

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 7-26

10.22059/jed.2013.36627

محمد ابراهیم سنجقی؛ برزو فرهی بوزنجانی؛ ایمان ظهوریان نادعلی؛ حمید درودی


9. تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 163-182

10.22059/jed.2013.36651

آصف کریمی؛ روح الله رضایی؛ محمود احمدپور داریانی؛ محسن انصاری


10. تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه‌ی سازمان (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی زامیاد)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 47-66

10.22059/jed.2012.28540

علی¬ مبینی¬دهکردی؛ آرش رضازاده؛ عامر دهقان نجم‌آبادی؛ منصور دهقان نجم‌آبادی


11. بررسی ارتباط هوش هیجانی با گرایش کارآفرینانه مطالعه موردی: سازمان‌های وابسته به شرکت نفت

دوره 2، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 139-162

اکرم هادیزاده مقدم؛ حمید رامین‌مهر؛ سیدسجاد حسینی