کلیدواژه‌ها = عوامل محیطی
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر عوامل محیطی بر تصمیم‌گیری اخلاقی در کسب‌وکارهای نوپا

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 175-193

10.22059/jed.2015.55474

قنبر محمدی الیاسی؛ زهرا بادلی


2. تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی در بخش عمومی

دوره 7، شماره 2، تیر 1393، صفحه 191-210

10.22059/jed.2014.52058

یوسف وکیلی؛ سید مهدی الوانی؛ قنبر محمدی الیاسی


4. بررسی تاثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی

دوره 5، شماره 3، آذر 1391، صفحه 105-124

10.22059/jed.2012.29473

سعید کریمی؛ ‌هارم بیمنز؛ محمد چیذری؛ مارتین مولدر


5. بررسی تاثیر عوامل فردی و محیطی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه کردستان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 145-163

10.22059/jed.2012.24659

فریدون احمدی؛ رضا شافعی؛ فرانک مفاخری‌نیا