کلیدواژه‌ها = مدل کسب‌وکار
تعداد مقالات: 4
1. بررسی روابط عناصر مدل کسب‌وکار بانکداری الکترونیک ایران با رویکرد تحلیل عاملی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 161-180

10.22059/jed.2021.310932.653466

علی اکبر ارسنجانی؛ علی قلی‌پور سلیمانی؛ نرگس دل‌افروز؛ محمد طالقانی


4. مدل کسب‌‌‌وکار نوآورانة B2C برای شرکت‌های پخش (مطالعة موردی: شرکت گلرنگ‌پخش)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 569-588

10.22059/jed.2014.52508

علی مبینی دهکردی؛ مهران رضوانی؛ علی داوری؛ فاطمه فروزان