کلیدواژه‌ها = رفتار کارآفرینانه
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر روش‌های مربی‌گری بر رفتار کارآفرینانه کارآفرینان نوپا در مراکز شتاب‎دهی

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 81-100

بهاره مافی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده