کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری کسب وکارهای کوچک ورزشی استان تهران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 231-245

محمد مهدی طوطی فر طهران پور؛ بابک ضیاء


2. قصد کارآفرینانه اجتماعی: اثر متقابل نگرش کارآفرینانه اجتماعی، امنیت مالی و سرمایه اجتماعی

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 133-152

نسیم یادگار؛ محمدمهدی معماریانی؛ عبدالرضا صدق آمیز