کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
تعداد مقالات: 5
1. طراحی الگوی نوآوری باز با رویکرد سرمایه انسانی در صنعت فولاد (مطالعه موردی شرکت فولادمبارکه)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 255-272

الهام سهامی؛ علی صفری؛ رضا انصاری؛ علی شائمی برزکی


2. تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری کسب وکارهای کوچک ورزشی استان تهران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 231-245

محمد مهدی طوطی فر طهران پور؛ بابک ضیاء


3. قصد کارآفرینانه اجتماعی: اثر متقابل نگرش کارآفرینانه اجتماعی، امنیت مالی و سرمایه اجتماعی

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 133-152

نسیم یادگار؛ محمدمهدی معماریانی؛ عبدالرضا صدق آمیز