کلیدواژه‌ها = مهارت‌ها و قابلیت‌ها
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ی مهارت‌های کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: مدیران میانی شرکت ایران خودرو)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 103-130

جمال عبدالملکی؛ مجید یوسفی افراشته؛ مهرداد پیرمحمدی؛ مهدی سبک‌رو؛ ـ نوشیروان محمدی