کلیدواژه‌ها = کارآفرینی اجتماعی
تعداد مقالات: 10
4. بررسی سیاست¬های تنظیمی توسعه کارآفرینی اجتماعی با رویکرد تطبیقی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 195-214

10.22059/jed.2013.36265

زهرا آراستی؛ ‌هادی زارعی؛ فاطمه دیده¬ور


5. برنامه‌ریزی راهبردی در کارآفرینی مذهبی (مطالعه موردی: نهاد پدران آسمانی)

دوره 5، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 129-148

10.22059/jed.2013.36240

زهرا آراستی؛ فاطمه‌السادات غفوریان؛ محمد کاویانی


6. عوامل نهادی تاثیرگذار بر پیدایش فعالیت‌های کارآفرینانه‌ی اجتماعی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 185-203

10.22059/jed.2012.28547

زهرا آراستی؛ محمدمهدی ملکی کرم‌آباد؛ محمود متوسلی


7. الگوی کارآفرینی اجتماعی در سامان‌دهی کودکان خیابانی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 65-84

مهری اسدی؛ سیدمصطفی رضوی؛ مقصود فراستخواه


8. اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی اجتماعی در ایران از دیدگاه فعالان اجتماعی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 11-36

زهرا عمرانی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ نادر کفاش


9. ویژگی‌های فردی اثرگذار بر توسعه‌ی کارآفرینی اجتماعی در موسسه‌های خیریه‌ی استان تهران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 37-64

منوچهر انصاری؛ محمود احمد پور داریانی؛ زهرا بهروزآذر


10. بررسی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد مشخصه‌های رفتاری

دوره 3، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 67-94

جمشید صالحی صدقیانی