کلیدواژه‌ها = کارآفرینی اجتماعی
تعداد مقالات: 9
1. شناسایی عوامل تأثیرگذار در قصد کارآفرینانه اجتماعی در بستر اسلامی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 581-600

مرتضی هندیجانی فرد؛ سیدرضا حجازی


2. تأثیرپذیری کارآفرینی اجتماعی از رهبری هوشمند با نقش میانجی یادگیری سازمانی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 493-512

محمدزضا اردلان؛ وحید سطانزاده


3. بررسی سیاست¬های تنظیمی توسعه کارآفرینی اجتماعی با رویکرد تطبیقی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 195-214

زهرا آراستی؛ ‌هادی زارعی؛ فاطمه دیده¬ور


4. برنامه‌ریزی راهبردی در کارآفرینی مذهبی (مطالعه موردی: نهاد پدران آسمانی)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 129-148

زهرا آراستی؛ فاطمه‌السادات غفوریان؛ محمد کاویانی


5. عوامل نهادی تاثیرگذار بر پیدایش فعالیت‌های کارآفرینانه‌ی اجتماعی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 185-203

زهرا آراستی؛ محمدمهدی ملکی کرم‌آباد؛ محمود متوسلی


6. الگوی کارآفرینی اجتماعی در سامان‌دهی کودکان خیابانی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 65-84

مهری اسدی؛ سیدمصطفی رضوی؛ مقصود فراستخواه


7. اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی اجتماعی در ایران از دیدگاه فعالان اجتماعی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 11-36

زهرا عمرانی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ نادر کفاش


8. ویژگی‌های فردی اثرگذار بر توسعه‌ی کارآفرینی اجتماعی در موسسه‌های خیریه‌ی استان تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 37-64

منوچهر انصاری؛ محمود احمد پور داریانی؛ زهرا بهروزآذر


9. بررسی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد مشخصه‌های رفتاری

دوره 3، شماره 1، بهار 1389، صفحه 67-94

جمشید صالحی صدقیانی