کلیدواژه‌ها = کارآفرین اجتماعی
تعداد مقالات: 3
2. شناسایی عوامل علّی اثرگذار بر شکل‌گیری رفتار کارآفرینان اجتماعی در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 185-202

حمید رحیمیان؛ محمود احمدپور داریانی؛ عباس عباس‌پور؛ فرنوش اعلامی


3. اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی اجتماعی در ایران از دیدگاه فعالان اجتماعی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 11-36

زهرا عمرانی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ نادر کفاش