کلیدواژه‌ها = تشخیص فرصت
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی ابعاد هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی (مورد مطالعه: کارآفرینان استان تهران و البرز)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 221-240

10.22059/jed.2018.68079

محمدرضا طالبی کوهستانی؛ سید مهدی الوانی؛ سید محتبی محمودزاده؛ محمد عطایی


3. الگوی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 7-25

10.22059/jed.2012.28538

شهریار عزیزی؛ علیرضا موتمنی؛ امیررضا عبداله‌پور


5. نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 7-26

قنبر محمدی الیاسی؛ ندا رکنی؛ سید کمیل طیبی


6. شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت قطارهای مسافری رجا

دوره 3، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 117-140

اسد الله کرد نائیج؛ محمد رضا زالی؛ سارا شرکاء