کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های شخصیتی
تعداد مقالات: 4
1. ارائه الگوی آموزشی توسعه توانمندی‌های کارآفرینانه در دانش-آموزان با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیتی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-120

کاظم عسکری فر؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی


2. شناسایی و مدلسازی ویژگی‌های شخصیتی تسهیل‌کنندة یادگیری تأملی در کارآفرینان کارکشته

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 669-687

شنه حسین پناهی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده؛ انور محمدی


3. رابطه‌ی بین ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌های فردی و سبک رهبری با عملکرد کسب‌وکار کارآفرینان ورزشی استان تهران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 107-124

علی اصغر درودیان؛ سیدامیر احمد مظفری؛ فریدون تندنویس؛ انوشیروان کاظم‌نژاد لیلی