کلیدواژه‌ها = سرمایة اجتماعی
تعداد مقالات: 4
4. مقایسه سطح سرمایه اجتماعی زنان و مردان کارآفرین در حوزه های کاری زنان و مردان

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 17-35

10.22059/jed.2014.51553

زهرا آراستی؛ ژوان ناهید؛ آرین قلی پور