کلیدواژه‌ها = تعریف کارآفرینی
تعداد مقالات: 1
1. موضوع کارآفرینی به عنوان یک حوزه‌ی علمی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 51-136

قنبر محمدی الیاسی