کلیدواژه‌ها = قابلیت شبکه سازی کارآفرینانه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی قابلیت شبکه سازی کارآفرینانه

دوره 14، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 241-260

10.22059/jed.2021.311031.653470

محمدرضا حلاج یوسفی؛ صمد عالی؛ ناصر صنوبر؛ حکیمه نیکی اسفهلان