کلیدواژه‌ها = عوامل اجتماعی- فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تحلیل عوامل پیش برنده ارتقاء جذابیت مقصد جهت توسعه کسب و کارهای گردشگری پزشکی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 500-481

محمود احمدپور داریانی؛ رضا محمدکاظمی؛ مهدی خادمی؛ رضا رضائی