کلیدواژه‌ها = "اکوسیستم کارآفرینی"
تعداد مقالات: 1
1. اکوسیستم کارآفرینی و رقابت‌پذیری در صنایع منتخب

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 521-540

وجیه باقرصاد؛ علی داوری؛ محمد عزیزی